Naissance
21 janvier 1980 (Chennai, Tamil Nadu, India)
Age
41