Shusuke Kaneko

Naissance
8 juin 1955 (Tokyo, Japan)
Age
67