Ryosuke Hashiguchi

Naissance
13 juillet 1962 (Nagasaki, Japan)
Age
59